Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vicent Garcia, poeta europeu

Pep Valsalobre

Resum


Després de repassar la bibliografia crítica i els textos poètics derivats, es procedeix a l’anàlisi d’un conegut sonet de Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona (1578/1579-1623): «A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil», que comença «Ab una pinta de marfil polia», en què l’autor mostra una habilitat poètica excepcional. S’insereix després el text en el seu context estètic i històric, el barroc europeu, i finalment se’l compara amb una sèrie de sonets equivalents, sobre el mateix motiu, produïts per autors castellans, portuguesos, italians i francesos. S’hi conclou que el de Garcia és molt original, tot i la forta codificació de la sèrie, de manera que no s’inscriu en cap dels dos models tipològics que enquadren la resta (excepte el del francès Malleville, que pertany al mateix model de Garcia), alhora que mostra la personalitat poètica de l’autor enfront dels autors coetanis. En apèndix, s’hi inclou un conjunt de sonets sobre el mateix motiu, distribuïts en funció del model tipològic al qual pertanyen: un d’atribució dubtosa —anterior al 1580—, un atribuït a Camões, dos de Lope, dos de Góngora, dos de Villamediana, un de Gian Battista Marino, un de Girolamo Fontanella i un de Claude Malleville.

Text complet: PDF