Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

CEP

ISSN electrònic: 2385-3182

ISSN paper: 2385-3174

CEP, publicació editada entre els anys 1998 i 2002 pel Centre d'Estudis Planers, intenta analitzar diferents realitats de la zona de Santa Bàrbara i les Planes (Montsià) a través de cinc números monogràfics, que tracten temes tan diferents com "El món de l'oli", "Mètodes tradicionals de caça", "Santa Bàrbara segle XX" i "175 anys de la independència municipal". Així doncs, podem veure que aquesta revista se centra sobretot en tractar aspectes etnològics i històrics d'aquesta zona, encara que en algun número també es pot trobar algun article sobre patrimoni natural.


2002: Núm.: 5


Portada