Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Expressió escrita en nois i noies de cicle superior d'EGB a Girona : estudi descriptiu sobre el producte escrit : un estudi de casos sobre el procés de composició escrita
Montserrat Vilà i Suñé
90
Marc contextual d'activitats pedagogicoeducatives per a l'educació no formal
M. Àngels Viladés i Sanmartí
68
Interessos professionals entre dotze i setze anys i psicopedagogia
Antoni Perulles i Rull
26
La Motivació com a criteri avaluador
Lluís Blanco i Felip
18
L'Ensenyança de la informàtica a Catalunya al nivell d'EGB
L. Devant, M. Immaculada Bordas Alsina, M.J. Guardiola, Elisenda Vila i Llorens
14
L'Educació vocacional al currículum de l'educació secundària obligatòria a Catalunya
Enric Corominas i Rovira
12
L'Ajut pedagògic constructivista en la seva intervenció i la influència social de l'educació : la distància entre informar-se i sentir-se alliberat
Josep Maria Ferran Torrent, Josefina Masip i Tarragó
8
Acte de presentació
Joan Guitart i Duran
6
Aproximació a l'estudi del vocabulari disponible en alumnes de vuitè d'EGB
Ricard Sánchez i Villanueva
6
Els Problemes aritmètics i l'ensenyament primari : estudi de dificultats i proposta didàctica
Marina Tomàs i Folch
5
Programari educatiu català sobre la Comunitat Europea com a instrument de recerca i mitjà didàctic per als alumnes de l'etapa dotze-setze anys
Pere Marquès i Graells
5
Testimonis
Jordi Vilalta i Casals, Jaume Vilalta i Casals, Elisenda Vila i Llorens, Josep Costa-Pau
5
La Participació social en l'àmbit rural i urbà
M. Àngels Viladés i Sanmartí, Roser Boix i Tomàs
4
Reordenació de l'oferta educativa a la ciutat de Terrassa : un model de transformació de centres
Josep R. Vidal i Cosialls, Valerià C. Labara i Ballester
4
La rondallística a Catalunya. Recerca històrica i pedagògica
Núria Rajadell Puiggròs
3
Normalització lingüística a l'escola de Catalunya
Pere Rius i Serra
3
La Importància dels materials curriculars per a la intervenció educativa : recerca entorn la llengua catalana a les escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona
Núria Rajadell Puiggròs, Adela Fonts, Àngels Martínez, Carme Mena
2
La repressió en la postguerra: el magisteri en les comarques de Barcelona i el professorat de batxillerat de Catalunya (1939-1949)
Josep González-Agàpito i Granell
2
Testimonis dels deixebles
Jordi Vilalta i Casals, Jaume Vilalta i Casals, Elisenda Vila i Llorens
1
Ètica i estètica a l'Escola del Mar
Carme Romia i Agustí
1
La pedagogia jueva a la Catalunya de l'Edat Mitjana
Maria Isabel Miró Montoliu
1
Positivisme i social darwinisme: La seva influència pedagògica a l'època de la renaixença
Jaume Roura i Roca
1
Positivisme, materialisme i evolucionisme a Catalunya (1835-1877)
Jaume Roura i Roca
1
Aportació al plantejament didàctic de les Ciències Socials a l'EGB
Josep-Lluís Sebastià i Vidal, Maria Lluïsa Blanco i Calero
1
Sistema educatiu i atur juvenil. Tendències europees en matèria d'estratègies educatives per a prevenir, pal·liar o reduir els efectes de l'atur juvenil
Francesc Pedró i Garcia
1

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »