Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia

ISSN electrònic: 2013-9586

ISSN paper: 0214-8528

El Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia es va publicar per aquesta Societat, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, des del 1988 fins al 1999. Va tenir una periodicitat irregular i un contingut també molt divers, des d'alguns números amb pocs articles però molt extensos, fins a alguns altres de més variats i amb molta participació. Els temes prioritaris foren el sistema educatiu a Catalunya, la dimensió nacional de l'educació i un recull de treballs d'investigació pedagògica. Darrerament, la Societat Catalana de Pedagogia publica la Revista Catalana de Pedagogia i un Butlletí electrònic amb notícies d'educació i de la vida de la Societat.

1999: 4 : Treballs d'investigació pedagògica


Portada