Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques

ISSN electrònic: 2013-9829

ISSN paper: 0214-316X

El Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. La Societat, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, hi publica, en llengua catalana, exposicions matemàtiques de qualitat, que puguin interessar a un nombre elevat de lectors. Es donarà prioritat a aquells treballs en què destaquin la claredat d'exposició i l'interès general del tema. El Butlletí està obert a tots els camps de la matemàtica i també als aspectes matemàtics de les ciències experimentals, la tecnologia, l'economia, etc., així com a altres àrees, com la història, la didàctica i la filosofia, sempre que els treballs tinguin un component matemàtic important. També tenen cabuda al Butlletí aquells articles que desenvolupin un aspecte significatiu de la problemàtica de la professió matemàtica al nostre país.

32 : número 2


Portada