Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Arquimedes, un savi entre la història i la llegenda

Pedro Miguel González Urbaneja

Resum


Arquimedes és un dels més grans matemàtics de tots els temps, tant per la
magnitud de la seva contribució al patrimoni matemàtic de la humanitat com per la
genialitat dels seus mètodes. Ja que el mètode mecànic d'investigació d'El mètode
d'Arquimedes apunta històricament cap als indivisibles i infinitesimals de les tècniques
de quadratura del segle xvi que varen conduir al descobriment del càlcul infinitesimal per Newton i Leibniz, i el mètode demostratiu d'exhaustió apunta cap a les tècniques
aritmètiques dels límits que fonamenten l'anàlisi moderna en el segle xix, la conjunció
d'ambdós mètodes, un d'heurístic i empíric i un altre de rigorós i apodíctic, situa
Arquimedes en les arrels històriques del càlcul integral.

Text complet: PDF