Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Química inorgánica : desarrollo histórico y perspectivas de futuro
Ernesto Carmona Guzmán
329
Llista de Socis. Desembre 1933
19
Un programa per a calcular l'homologia simplicial
Jordi Saludes i Closa
10
Recerca concertada en el camp de la química fina i la farmacèutica
Rafael Foguet i Ambrós
7
La Química analítica al llindar del segle XXI
Miquel Valcárcel i Cases
6
L'Electroscòpia Raman
Ramon Coy-Ill
6
Aplicació de residus orgànics com a fertilitzants agrícoles, com a mitjà per a evitar la contaminació ambiental
P. Jiménez, Montserrat Pujolà i Cunill
5
Pla de sanejament de Catalunya
Manuel Suárez Novoa
5
Emissions industrials a l'atmosfera. Llur control
Francesc Xavier Roca i Mussons
5
Processos geoquímics en abocadors d'escombraries
Montserrat Filella i Moner
4
Detecció dels radicals d'un plasma atrapats en una matriu d'argó sòlid
Antoni Lloret i Orriols
4
Idees modernes sobre els colors. L'escala d'Ostwald
F. Sala Català
4
Característiques físiques i químiques a determinar en els compostos fets amb fangs residuals per tal d'ésser utilitzats com a substrats
Judit Arnó i Pujol, J. Marzà, Montserrat Pujolà i Cunill, Oleguer Burés i Pastor
4
Pòrtic
4
Estudi de la N-Nitroso N-Ciclohexil hidroxilamina com a agent extractant en metil isobutil cetona de coure i cadmi. Aplicació a la determinació de coure en aigües del riu Congost
Laura Pineda i Foguet
3
Composició de les seccions
3
Memòria del Curs 1932-33
Químiques i Matemàtiques Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Ciències Físiques
3
Reflexions sobre l'impacte dels ordinadors de la 5a. Generació
Ramon López de Mantaras i Badia
3
Primeres Jornades de Contaminació Química del medi
Damià Barceló i Cullerés
3
L'esfera, aquest ésser desconegut
Manuel Castellet i Solanas
3
Aplicació de la microscòpia electrònica de rastreig a l'estudi d'algunes aigües potables a Catalunya
Jaume Borbón i Parera, Josep M. Tura i Soteras, Ignasi Olivella i Prats, Albert Maria Manich i Bou
3
Sistemes Algèbrics ordenats: aproximació històrica
Joan Trias i Pairó
3
Plasma de silà a baixa pressió per a la producció de silici amorf hidrogenat
Joaquim Andreu Álvarez, Juan Carlos Delgado Nieto, Joan Esteve Pujol, José Luis Andújar Bella, Josep Lluís Morenza i Gil, Georges Sardin Charles
2
Notes Històriques sobre la Societat Catalana de Ciències, Físiques, Químiques i Matemàtiques
Ramon Peypoch
2

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »