Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Reflexions sobre l'aportació de la química analítica a l'estudi del medi ambient

Xavier Tomàs i Morer, Josep Obiols i Salvat

Resum


La contaminació sol expressar-se en espècies químiques concretes, cosa que indueix una relació reversible entre la contaminació i la Química, donant lloc a nombrosos equívocs, com és el cas que alguns químics analistes prenen la iniciativa per a dissenyar estudis i interpretar
resultats, recolzats en la capacitat de l'instrumental de mesura, quan, en realitat, són qüestions multidisciplinàries, molt complexes.

El punt de vista químic dóna una referència important, que cal valorar oportunament dins el context general de la qüestió ambiental. Aquesta valoració s'ha de fer en termes de fiabilitat dels resultats de laboratori i de ]a mostra objecte de mesura, respecte a la seva representativitat
d'un lloc o d'una situació concreta.

Es consideren algunes possibilitats per a garantir la fiabilitat, mitjançant tècniques, com
el disseny d'experiència, els exercicis d'intercalibració entre laboratoris, i els mètodes avançats
per al tractament i presentació de resultats.

Hem cregut que podria interessar de conèixer algunes idees a les quals hem arribat, després de participar en projectes de seguiment i de desenvolupar estudis metodològics per a la determinació de contaminants en el Medi Ambient.

Aquesta línia de treball fou adoptada per a adjuntar, en un tema comú, les diferentes especialitats del Departament d'Analítica i per a participar en projectes multi disciplinaris i multinacionals.

Text complet: PDF