Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics

ISSN electrònic: 2013-3995

ISSN paper: 0213-6791

El Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics es va començar a publicar a partir del 1952, si bé, és des del 1994 quan regularitza la seva edició anual. El Butlletí publica articles científics amb les aportacions historiogràfiques més innovadores, i dedica una secció a presentar breus resums de les tesis doctorals més recents, així com una secció a monografies bibliogràfiques sobre temàtiques i períodes concrets.

28 : 2017


Portada