Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un Quart de segle d'història moderna de Catalunya: balanç historiogràfic aproximatiu

Eva Serra i Puig

Resum


Balanç aproximatiu a la historiografia de la Catalunya moderna. L'article
analitza les noves aportacions en relació amb tres tipus de blocs temàtics: els
estudis socioeconòmics, els estudis politicosocials i els estudis de cultura. L'autora
pensa que han format part de les novetats historiogràfiques de la Catalunya
moderna estudis sobre la distribució territorial de la població i treballs sobre els
canvis en les estructures productives agràries i manufactureres i, pel que fa a la
política, una percepció nova i reivindicativa del paper històric de les institucions
pròpies, especialment les Corts i la Generalitat, que ha tendit a modificar el
discurs històric polític. Pel que fa a la cultura, els estudis sobre història, llengua
i pensament jurídic han començat a ocupar un bon espai, de la mateixa manera
que els treballs sobre gènere, alimentació, clima o art.

Text complet: Text complet