Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Estat del coneixement sobre la cultura ibèrica a Catalunya

Joan Sanmartí i Grego

Resum


La cultura ibèrica compta amb una llarga tradició d'estudi dins la historiografia
i l'arqueologia catalanes, amb figures tan destacades com P. Bosch-Gimpera
i Joan Maluquer de Motes. Des de la dècada dels vuitanta aquesta recerca
ha experimentat un impuls notable des del punt de vista teòric i metodològic, i,
a la vegada, s'ha multiplicat el volum de dades disponibles. Tot això ha permès
elaborar un discurs històric sòlid i en contínua transformació, que transcendeix
la mera descripció de la cultura material i els plantejaments propis de la història
cultural. La cultura ibèrica ocupa també un lloc destacat en els programes de
divulgació cultural de Catalunya, a través de mitjans diversos.

Text complet: Text complet