Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Estudis de paisatge al territori de la ciutat romana de Tarraco

Marta Prevosti i Monclús

Resum


El «Projecte Ager Tarraconensis» (PAT) ha estudiat una zona del Baix Camp,
amb l'enfocament centrat en els estudis de paisatge. Dins l'avaluació dels enclavaments
de significat militar, s'ha constatat que els punts de control visual del territori
d'estudi del PAT, d'època ibèrica, no perviuen en època romana. Els romans
estableixen punts de control militar al costat dels principals nuclis de població
d'època ibèrica, a més d'alguns punts estratègics a la Serralada Litoral. L'estructura
del poblament al camp també protagonitza un canvi radical en els segles ii
i i aC, juntament amb una implantació totalment nova dels parcel·laris agraris.
L'estudi de la gestió de l'aigua també ha donat resultats de transcendència per al
paisatge. Es dedueix que la important indústria de producció de lli que es coneixia
a través de les fonts s'ubica a les ribes del Francolí per la localització en aquest
espai dels prats de blanqueig. Les sèquies que conduïen l'aigua de rescloses del riu
Francolí o de la riera de Maspujols alimentaven indústries terrisseres, cultius i les
instal·lacions de banys i fonts de les vil·les. Tot plegat són canvis transcendents en
l'evolució posterior del paisatge del Camp de Tarragona.

Text complet: Text complet