Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Crisi i canvis estructurals a la Hispània oriental entre l'Alt Imperi Romà i l'antiguitat tardana

Ramón Járrega Domínguez

Resum


En aquest treball valorem els canvis estructurals que es varen produir a la zona costanera oriental d'Hispania (corresponent actualment a Catalunya i el nord del País Valencià), centrant-nos especialment en la relació ciutat-camp.
Plantegem l'abast real de la crisi del segle III a la llum de l'arqueologia, així com l'evolució del poblament des del model romà altimperial fins l'antiguitat tardana, intentant valorar si ens trobem davant un despoblament o una concentració
de la propietat, o ambdues coses. Finalment, analitzarem la transició entre el model romà de poblament i l'etapa visigoda amb la transició al poblament altmedieval.

Text complet: Text complet