Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Josep de C. Serra-Ràfols i l'estudi del la cultura ibèrica

Joan Sanmartí i Grego

Resum


Dins l'extensa i polifacètica obra de Josep de C. Serra-Ràfols, l'estudi del món ibèric hi té un paper important. No solament va excavar diversos jaciments ibèrics, entre els quals el gran assentament del castellet de Banyoles, a Tivissa, sinó que va dedicar a l'estudi d'aquesta cultura una extensa producció escrita, de naturalesa i entitat molt diverses. Entre els seus treballs cal destacar, a més dels estudis de caràcter econòmic, algunes obres de síntesi, en què realitza un estudi d'arqueologia espacial avant la lettre i proposa una anàlisi interna de la cultura ibèrica amb un fort contingut sociològic.

Text complet: Text complet