Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives

Gaspar Feliu i Montfort

Resum


Relectura crítica de les dues obres que Vicens Vives dedicà al conflicte
remença: la Historia de los remensas en el siglo xv (1945) i El gran sindicato
remensa
(1954), que encara són les obres bàsiques sobre el tema i per tant convé
revisar-ne els aspectes millorats, discutits o invalidats per la historiografia
posterior. Aquesta posada al dia es refereix a temes com l'origen de la remença,
l'abast i la importància del conflicte, la necessitat de distingir entre senyoria
banal i senyoria alodial, la suposada reacció senyorial, la intervenció de la monarquia,
les guerres remences i la Sentència Arbitral de Guadalupe.

Text complet: Text complet