Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Generalitat de Catalunya a l'exili (1939-1948)

Mercè Morales Montoya

Resum


L'article presenta una breu síntesi de la tesi doctoral, alguns aspectes metodològics i les
principals conclusions. L'objectiu de la tesi consisteix a avaluar el paper que havia tingut la
Generalitat de Catalunya en la història de l'oposició antifranquista els anys quaranta. La hipòtesi
de treball se sustentava en les nombroses i reiterades al·lusions a la institució per part de
les diferents organitzacions polítiques catalanes durant el període, fins a esdevenir un dels
principals eixos del debat polític, si bé generalment se li havia atorgat un paper gairebé marginal.
Alhora, s'ha reconstruït la història de la institució en els anys esmentats, necessària per
assolir l'objectiu del treball, a causa de les escasses informacions bibliogràfiques precedents.
Així mateix, presenta noves informacions sobre l'oposició a l'exili i a l'interior els anys quaranta;
sobre les relacions polítiques amb els governs basc i espanyol a l'exili, i en l'àmbit polític
internacional.

Text complet: Text complet