Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dinàmica del poblament i estructuració del territori a la Laietània interior. Estudi del Vallès Oriental de l'època ibèrica fins a l'Alta Edat Mitjana

Marta Flórez i Santasusanna

Resum


La recerca sobre el paisatge en zones urbanes o periurbanes implica importants
limitacions metodològiques. En aquest sentit, l'àrea d'estudi situada a la plana del
Vallès, a prop de la ciutat de Barcelona, ha viscut un important procés d'urbanització
en les últimes dècades que avui dia dificulta el desenvolupament de prospeccions arqueològiques
i, per tant, la recuperació de dades noves. La destrucció d'àmplies àrees
agràries ha implicat que la recerca territorial al Vallès Oriental s'hagi centrat en un
estudi complet de la informació arqueològica disponible en les diverses fonts documentals
(bibliografia, Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya [IPAC], etc.),
en un treball intensiu amb la cartografia històrica i la fotografia aèria antiga gestionades
des d'un entorn d'un sistema d'informació geogràfic (SIG), i en la realització
de prospeccions arqueològiques i arqueomorfològiques en diverses finestres microespacials.
L'article exposa, de manera sintètica, els resultats de la investigació arqueològica
desenvolupada al Vallès Oriental, on la diversitat de les fonts analitzades ens ha
permès caracteritzar la dinàmica diacrònica dels assentaments, analitzar les formes
d'ocupació del sòl i definir la xarxa viària històrica d'aquest territori.

Text complet: PDF