Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Capitells tardoromans i altmedievals a Catalunya (segles IV-VIII DC)

Javier Ángel Domingo Magaña

Resum


L?estudi dels capitells d?època tardoromana i visigoda al conjunt de la nostra Península
es troba encara en els seus inicis. De fet, tot just comencem a intuir quins són els processos
d?exportació i importació dels models més prestigiosos o quines relacions s?estableixen entre
diferents àrees del Mediterrani o regions peninsulars.
Els capitells que es troben a l?actual Catalunya formen un grup bastant homogeni, en el
qual predominen exemplars més aviat de petites dimensions i treballats sovint amb el cisell,
i es diferencien a la vegada de les produccions més esteses per la geografia peninsular. De fet,
els paral·lels més clars que poden establir-se els trobem a la Gàl·lia.

Text complet: PDF