Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Xavier Solà Colomer

Resum


La tesi doctoral que presentem aborda la implantació de la Reforma catòlica en una sèrie
de parròquies rurals dels bisbats de Girona (valls de Ridaura, Bas, Hostoles i Amer) i Vic (el
Collsacabra i les valls de Susqueda i Sau), des de 1587 fins a les darreries del segle XVIII, des
dels bisbes posttridentins Jaume Caçador i Pedro Jaime als il·lustrats Tomàs de Lorenzana i
Francesc de Veyan. La principal font documental emprada han estat les visites pastorals, segurament
l'instrument més adequat i adient per aproximar-nos a les intencions de confessió íntegra
i total del territori. Els manaments de les visites s'han contrastat amb els decrets del Concili
de Trento, les constitucions provincials tarraconenses i les sinodals gironines i vigatanes. Tots
ells han servit per demostrar la lentitud en la implantació del programa tridentí, que s'assoleix,
de fet, amb força retard, ben entrat el segle XVIII.

Text complet: PDF