Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Publicacions periòdiques a Catalunya en el moment del Diari català (1879-1881): cens i estudi estadístic : premsa comarcal

Josep M. Figueres

Resum


Es presenta una primera part d'una panoràmica censal del conjunt de publicacions que
apareixen a la Catalunya de la Restauració en els anys de vida del Diari Català (1879-1881). Es
classifiquen per temàtica, se n'especifica la periodicitat i se n'ofereix el repertori tant en llengua
catalana com espanyola, així com de la diària i la periòdica. Es consideren en aquesta primera
entrega les publicacions editades al conjunt de Catalunya, a excepció de Barcelona, agrupades
sota la consideració de premsa comarcal. Es tracta, doncs, d'una radiografia territorial de les
publicacions que apareixen en un moment de gran vitalitat que permet situar el diari de Valentí
Almirall en el context editorial català del moment i fer, alhora, una quantificació estadística de
les relacions entre les capçaleres segons la llengua emprada (català/espanyol) i el caire o tipus
de publicació (informatiu i polític/instrumental o utilitari), entre altres consideracions.

Text complet: PDF