Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Subscriure-us

Empleneu aquest formulari per a registrar-vos en aquesta revista.

Feu clic aquí si ja heu fet el registre en aquesta revista o en alguna altra revista d’aquest lloc.

Perfil

Per a introduir la informació en altres llengües, en primer lloc heu de seleccionar la llengua corresponent.
El nom d’usuari només pot contenir lletres minúscules, nombres, guionets i ratlles baixes.
La contrasenya ha de tenir 8 caràcters com a mínim.
Imatge de validació
Introduïu les lletres que apareixen a la imatge superior.
  Pere Martí Valls = PMV

(Institució, pex. "Universitat Simon Fraser")
Declaració de privacitat

(p. ex. departament i càrrec)
Llengües de treball

: Rebreu una notificació per correu electrònic quan es publiqui un número de la revista.
Seleccioneu aquesta opció si voleu rebre també una notificació per correu electrònic quan un número de la revista passi a ser d’accés lliure.* Camp obligatori.

Declaració de privacitat

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades per al vostre registre a RACO, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades i que en cap cas s'utilitzaran amb altra finalitat.

Igualment us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-vos per escrit a raco@csuc.cat o al fax 93 2056979.