Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El desaparegut museu de Santa Coloma de Queralt a través de l’inventari de 1958. Un patrimoni a recuperar

Damià Amorós

Resum


El Museu de Santa Coloma de Queralt fou una institució museogràfi ca depenent de l’Associació Arqueològicade la Vila i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, activa des de 1950 i fi ns a principis dels anys setantadel segle passat. L’inventari, format per quaranta set fi txes i dues cartes manuscrites, és de les poques mostresde l’existència del museu, ja que l’arxiu de l’AAV i el del mateix museu es conserven en mans particulars.A banda de l’inventari, l’article presenta i analitza una de les poques activitats en què participà el museu,l’exposició: Obras de museos de las provincias de Tarragona, Gerona y Lérida, campaña internacional demuseos, X aniversario de la UNESCO, celebrada a Barcelona el 1956.

Paraules clau: Museu / Santa Coloma de Queralt / Associació Arqueològica Vila.


Text complet amb embargament. Consulteu les "Condicions de l'accés obert" d'aquesta revista.

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons Attribution 3.0.