Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tècnica d’execució del frontal gòtic de Sant Llorenç de Morunys: a propòsit del dibuix preparatori

Rosa Senserrich Espuñes

Resum


Els traços primigenis del dibuix preparatori
del Frontal de Sant Llorenç de Morunys, al
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
s’observen a ull nu, sense haver d’emprar
tècniques sofisticades, a causa d’una pèrdua
important de l’estrat pictòric que, de conser·
var·se, impediria la lectura de les capes més
profundes. S’han examinat aquestes traces,
font de documentació privilegiada que se’ns
ofereix per incrementar el coneixement de
l’obra i també, per comprendre el procés
d’elaboració d’una pintura sobre taula en el
context del bisbat d’Urgell al tombant del
segle xiii. Durant l’estudi ha estat possible
reconstruir, amb el suport inestimable dels
tractats medievals, la seqüència d’execució
del dibuix preliminar: primer, la distribució
provisional de les línies mestres a mà alça·
da, amb carbonet, seguit de la seva fixació
amb una punta metàl·lica dura; segon, el
traçat de l’esbós figuratiu, amb un estil tou,
i el posterior repàs definitiu amb una agulla
o punta afilada sobre l’estrat preparatori,
creant un dibuix incís que romandria visible
després de recobrir tota la superfície amb
una làmina d’estany. Finalment, s’aplicaria
una complexa policromia, que combinaria
tècniques opaques i vernissos translúcids.
La revisió d’un corpus d’obres catalanes de
característiques similars, moltes en les
reserves dels museus pel seu precari estat de
conservació, podria aportar dades rellevants
quant a les diferents tècniques del dibuix
preparatori emprades en la pintura sobre
taula d’època medieval.

Text complet: PDF