Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Noves aportacions al catàleg de dos mestres aragonesos anònims. El Mestre de Sant Jordi i la princesa i el Mestre de Sant Bartomeu

Guadaira Macías Prieto

Resum


La taula amb Sant Jordi i la princesa ha
estat considerada una peça emblemàtica
de l’art català, en bona mesura a causa de
la seva atribució a Jaume Huguet. Aquesta
atribució, però, no ha estat mai acceptada
unànimement, i en els darrers anys han
guanyat força les teories que proposen
que l’autor d’aquesta obra seria un pintor
aragonès actiu a la segona meitat del
segle xv. En aquest article, s’afegeixen al
catàleg d’aquest mestre anònim dues taules
amb les figures de sant Joan Baptista
i sant Jaume el Major. Conservades al
monestir de San Pedro el Viejo de Siresa
(Osca), contribueixen a definir la personalitat
del Mestre de Sant Jordi i la princesa,
i semblen confirmar el seu arrelament a
Aragó. En la segona part d’aquest estudi
es defineix la figura de l’anònim Mestre
de Sant Bartomeu, un pintor amb importants
vincles amb el cercle del Mestre
de Sant Jordi i la princesa, l’obra del
qual havia esta confosa amb els catàlegs
d’Huguet, Arnau de Castellnou o Bernat
Martorell.

Text complet: PDF