Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Noves aportacions per a l’estudi de la Majestat Batlló: identificació i caracterització de la policromia subjacent

Mireia Campuzano, Anna Carreras, Àngels Comella, Àlex Masalles

Resum


triomfant
a la Creu de mitjan segle xii, exposada
a la Col·lecció d’Art Romànic del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC
15937), ha estat estudiada de manera íntegra
per caracteritzar-ne els aspectes matèrics i
tècnics, i comprovar l’existència d’una policromia
subjacent.
Per portar a terme aquest estudi, s’han
emprat mètodes d’anàlisi no destructives
com l’examen radiogràfic, la reflectografia
infraroja, les imatges amb llum ultraviolada
i l’observació detallada amb llum visible i
llum rasant, a través d’ulleres d’augment i
lupa binocular, que s’han comparat i verificat
amb les anàlisis quimicofísiques com
la microscòpia òptica (OM), la microscòpia
electrònica (SEM), amb microanàlisi
elemental incorporada (SEM/EDXA), i
l’espectroscòpia infraroja (FT-IR). Aquesta
combinació de mètodes d’anàlisi ha servit
per identificar dues policromies existents i
determinar com era la policromia original
de la Majestat i de la creu. Presentem, així,
una hipotètica reconstrucció virtual de la
decoració pictòrica subjacent, substancialment
diferent de la policromia actual, que
estem segurs que aportarà dades significatives
per enriquir el repertori decoratiu de les
majestats catalanes del romànic.

Text complet: PDF