Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries

ISSN electrònic: 2339-9368

ISSN paper: 0212-0127

El Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries es va publicar entre els anys 1975 i 1980. Recull informacions sobre la vida de l'entitat i també notícies professionals d'interès general.

S'ha editat posteriorment amb el títol Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya de l'any 1982 al 1986 i des de 1987 amb el títol Item : revista de biblioteconomia i documentació.


1976: Núm.: 1 Any II


Portada