Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Distribución del Pico Menor (Dendrocopos minor) en Cataluña

José Luis Romero, Marc Gálvez

Resum


En aquest estudi s'actualitza la distribució del picot garser petit a Catalunya. Entre els anys 1987-2000 es van prospectar 51 quadrícules UTM 10 km x 10 km, de les 385 quadrícules que cobreixen tot el territori. La presència de l'espècie es va detectar en 32 quadrícules (8%). Durant el període d'estudi es van propectar 765 masses forestals i l'espècie es va detectar en 344 (45%). El picot garser petit habita boscos caducifolis en les zones d'influència atlàntica i es troba restringit als boscos de ribera i plantacions de pollancres en les zones d'influència mediterrània de les conques dels rius Tordera, Ter i Fluvià. El tipus de bosc amb major presència de l'espècie són les plantacions de pollancres (51,5%), seguit de les rouredes atlàntiques mixtes (48,2%), del bosc mixt de ribera (37%) i de les rouredes mixtes submediterrànies (8%). Aquests resultats amplien considerablement l'àrea de distribució de l'espècie a Catalunya coneguda fins ara; aquest augment s'atribueix a una millor prospecció i a la possible recuperació de l'espècie en les formacions de bosc de ribera, on s'hi estima una densitat màxima de 0,011 territoris/10 ha en els boscos de ribera del riu Fluvià.

Text complet: PDF