Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Birds captured at automatic baited traps are heavier

Jordi Domènech

Resum


Les trampes túnel, com altres mètodes de trampeig automàtics, permeten capturar ocells mentre l'investigador pot dedicar temps a d'altres activitats. En aquests mètodes els ocells capturats resten dins de la trampa fins que l'investigador els extreu. El temps que els ocells romanen dins d'aquest tipus de trampes sempre és superior al de les trampes activades per l'investigador, en què els ocells són extrets immediatament després de la captura. En les trampes túnel els ocells poden menjar de l'esquer durant diversos minuts abans de ser extrets o adonar-se que estan atrapats i, com a conseqüència, es podria predir que els ocells trampejats amb aquest mètode pesaran més que els trampejats amb altres mètodes. En aquest estudi es descriu una trampa túnel i es compara la massa corporal dels ocells capturats en trampa amb les dels ocells capturats amb una trampa plataforma no automàtica. S'han utilitzat 953 captures de gafarrons realitzades amb aquesta trampa túnel a la tardor dels anys 1995 a 1997 a Barcelona. La massa corporal estandarditzada i el nombre de llavors ingerides (comptades mitjançant inspecció visual del pap a través de la pell) va ser superior per als ocells capturats a la trampa túnel respecte als ocells capturats a la trampa plataforma. Addicionalment, els resultats mostren que la trampa túnel i la trampa plataforma mostregen els ocells de manera equivalent, és a dir, sense biaxos entre elles, pel que fa al sexe, edat i si es tracta d'ocells no anellats o recaptures, almenys a la tardor. Els investigadors haurien de tenir en compte aquest biaix en la massa corporal a l'hora d'utilitzar les dades obtingudes amb trampes automàtiques amb esquer. La solució, però, és senzilla: l'investigador hauria de visitar la trampa sovint per reduir el temps dels ocells per ingerir l'aliment que forma part de l'esquer.

Text complet: PDF