Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Bird predation on cryptic larvae and pupae of a swallowtail butterfly

Constantí Stefanescu

Resum


Presumiblement, la coloració críptica de les larves i pupes dels lepidòptes és una resposta evolutiva a la pressió selectiva exercida pels depredadors dotats d'un bon sentit visual, particularment els ocells. Fins a quin punt els ocells són depredadors importants dels papiliònids és, tanmateix, un fet debatible. Alguns treballs experimentals han demostrat que els ocells ignoren o rebutgen les larves no comestibles i amb coloracions d'advertència, però es desconeix com responen en front les larves amb coloracions críptiques. En un estudi sobre l'ecologia de la papallona Iphiclides podalarius es va poder comprovar com la mallerenga carbonera depredava les larves i pupes en diverses ocasions. A partir d'observacions directes i indirectes es pot concloure que l'impacte d'aquest ocell sobre la població estudiada va ser molt important i se suggereix que, evolutivament, aquest factor ha representat una forta pressió selectiva afavorint la coloració críptica de les larves i pupes d'aquesta papallona. D'altra banda, les dades que es presenten demostren la inefectivitat de l'osmeteri de les larves com a mecanisme defensiu en front la mallerenga carbonera.

Text complet: PDF