Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Biometría, fenología y razón de sexos del Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) en carrizales del Valle del Tajo (España central)

Alfonso Villarán

Resum


S'analitzen les dades de 228 anellaments i 66 autocontrols de rossinyol bord obtinguts en un canyissar del centre d'Espanya. Les mesures biomètriques mostraren un clar dimorfisme sexual, i els mascles foren més grans i van tenir una major massa corporal que les femelles. Tant la mida de l'ala com la massa corporal van mostrar una distribució bimodal. Aquestes dades suggereixen que al centre d'Espanya els ocells amb una longitud alar major de 59 mm o una massa corporal major de 14 g poden ser sexats amb fiabilitat com a mascles. Així mateix, els ocells amb una ala més curta de 57 mm o una massa corporal inferior a 12 g, poden ser sexats com a femelles. El percentatge de femelles augmenta a la tardor i a l'hivern, cosa que suggereix que les femelles efectuen moviments dispersius cap a aquesta zona després de la reproducció. Això es reflecteix en una davallada tant en la mitjana de la mida de l'ala com en el valor de la massa corporal de la població durant la tardor i l'hivern. No es van trobar diferències significatives en la mitjana de la mida de l'ala per a cada grup de sexe al llarg del cicle anual. No obstant això, la massa corporal de les femelles va variar al llarg de l'any, amb uns valors més alts a la primavera (durant l'època de cria) i inferiors a la tardor (durant els moviments de dispersió).

Text complet: PDF