Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Age- and sex-related differences in the wing shape of Bluethroats (Luscinia svecica) in south-east Spain

Ignacio G. Peiró

Resum


Es van utilitzar dos tractaments principals d'anàlisi de la forma de l'ala a partir de la longitud de les primàries i la distància de les primàries utilitzant una anàlisi de components principals (PCA) per establir les diferències entre edat i sexe en una mostra de cotxes blaves que hivernaven al SE d'Espanya. Una tècnica independent de la mida desenvolupada per Chandler & Mulvihill la qual no efectua un control sobre la mida del cos i l'alometria fou emprada en les variables originals. Una modificació estadística que controla els efectes alomètrics i la forma del cos fou utilitada posteriorment sobre les primàries estandarditzades. La forma de l'ala de les cotxes blaves es podria resumir per tres components principals (PCA) els quals explicarien el 80% de la variació total. Ambdues tècniques difereixen en la seva habilitat per detectar diferències en l'edat o el sexe de la forma de l'ala de les cotxes blaves.

Text complet: PDF