Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Situación del Eider Común (Somateria mollissima) en la Península Ibérica e Islas Baleares en el periodo 1975-1995

Juan Manuel Pérez de Ana

Resum


La població europea de l'èider ha augmentat notablement i la seva àrea de reproducció s'ha expandit cap al sud i el sud-oest d'Europa. Els resultats d'una revisió bibliogràfica, una enquesta i una recopilació de les dades propies indiquen que l'èider comú, a la península Ibèrica, és un hivernant escàs, però de presència quasi bé anual en llacunes litorals, badies i deltes de les costes cantàbriques i catalano-valencianes. Entre els anys 1975 i 1995 s'han trobat 515 individus, amb xifres màximes en els mesos hivernals, encara que 49 individus han mudat i han passat l'estiu a les costes de la península Ibèrica. Aquí, més de la meitat dels individus es varen enregistrar a l'hivern de 1988-1989 a les costes mediterrànies, després d'una irrupció de joves del primer any que va travessar el continent europeu des del sud del mar Bàltic. El seu comportament és molt gregari i la majoria són joves del primer any.

Text complet: PDF