Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

What are different biometric measurements of avian body size actually measuring?

Jordi Pascual, Joan Carles Senar

Resum


Les longituds de l'ala, tars i culmen són mesures típiques preses pels anelladors. S'ha suggerit que la longitud de la quilla també és una mesura útil per a algunes espècies. La utilitat de totes aquestes mesures es basa en diferents assumpcions. Les longituds de la quilla i el tars es consideren mesures òssies, de manera que poden proporcionar bones estimacions de la mida corporal total, mentre que la longitud del culmen i l'ala es consideren mesures del component corni (i.e. ramfoteca i plomes, respectivament), de manera que també estan sotmeses a variacions degudes al desgast. En aquest treball es presenta una anàlisi de regressió múltiple, pas a pas, de les longituds del tars, quilla, ala i culmen amb els seus diferents components ossi i corni. L'anàlisi es basa en una mostra de 68 gafarrons dels quals es va mesurar tant els components externs com els ossis (esquelètics). Els resultats van mostrar que la longitud externa de la quilla era una millor estimació de la longitud òssia de la quilla del que la longitud externa del tars ho era de la longitud òssia del tars. La longitud de l'ala estava influïda bàsicament per la longitud de la tercera primària i l'addició de la longitud del carpmetacarp només explicava un 4% addicional de la variança. La longitud del culmen es va demostrar que estava poc relacionada amb la longitud de la premaxil·la, la qual cosa suggereix que es tracta principalment d'una mesura de la ramfoteca. Ara bé, amb aquesta última conclusió s'ha d'anar amb compte degut al gran error de mesura del culmen. Així, doncs, aquests resultats donen suport a les assumpciuons que s'havien fet prèviament sobre aquestes mesures.

Text complet: PDF