Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La utilización de reclamos para la captura de aves y sus posibles sesgos: el ejemplo del Lúgano (Carduelis spinus)

Joan Carles Senar, José Luis Copete, Jordi Domènech

Resum


La utilització de reclams permet la captura de gran quantitat d'ocells en poc temps i amb relativament poc esforç. Una anàlisi multifactorial de la probabilitat de captura segons el mètode de captura (menjadora, amb xarxes abatibles vs. reclams), sexe, edat, status de residència (nouvingut o resident), i condició física va mostrar l'existència de biaxos en el lluer: ocells nouvinguts (transeünts) i ocells amb condició corporal baixa foren capturats en major nombre amb reclam que a les menjadores. L'ANOVA quadrifactorial sobre la variació de la condició físca va indicar que això era especialment aplicable pels ocells joves recentment arribats. Aquests ocells sembla que són atrets fàcilment per la seva doble inexperiència (joves i transeünts). Aquests resultats mostren que els anelladors han d'interpretar amb cautela els resultats d'ocells capturats amb reclams, especialment quan es comparin aquests mètodes amb altres tècniques de captura. L'estratificació de les dades en classes (e.g. edat, residència), l'adequada elecció de models analítics i el plantejament previ de l'estudi són necessaris per minimitzar l'impacte d'aquests biaxos.

Text complet: PDF