Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Observaciones sobre relaciones cleptoparasitarias interespecíficas en el Alimoche (Neophron percnopterus)

José Luis Tella, Ignacio Torre

Resum


S'aporten diverses observacions de cleptoparasitisme per part d'un aufrany adult sobre un voltor adult incubant, i també tres intents de corbs sobre nius d'aufranys amb polls. Les guineus també visiten els nius d'aufranys que són accessibles i aprofiten les deixalles que troben i en una ocasió, fins i tot, van predar un poll d'un mes d'edat.

Text complet: PDF