Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Manejament estadístic de les dades d'anellament

Josep Vilalta

Resum


Aquest article pretén donar diversa informació sobre la terminologia estadística empradaen l'anàlisi de dades biomètriques d'ocells anellats. S'aborden les definicions de mostra i mostreig, tipus de dades i la seva classificació, unitat mínima de mostra, i observació individual. També es classifiquen les diferents variables i s'estudien amb diversos exemples. A més, s'expliquen altres conceptes com població, fiabilitat, exactitud, i límits reals. Finalment s'indica com elaborar distribucions de freqüències i la seva interpretació bìològica. Es presenten diversos model interpretatius de gràfiques. Aquest article pretén calarificar tots aquests conceptes inherents als informes d'anellament.

Text complet: PDF