Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona

ISSN electrònic: 2385-4421

ISSN paper: 2254-1934

Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona és una revista de divulgació sobre l'actualitat científica i social referent a temes d'arqueologia prehistòrica de les comarques gironines i, en especial, d'aquelles que fan referència a les cultures humanes més velles (període paleolític). També inclou treballs d'història en general, sobretot del període medieval a la ciutat de Girona i sobre el fenomen remença a la vall d'Hostoles.

Es va publicar amb aquest títol des de l'any 1978 (núm. 1) fins el 1981 (núm. 4). A partir de l'any 1983 (núm. 5) va passar a anomenar-se Quadern de treball. I, des del 2009 (núm. 17), Quadern de Prehistòria Catalana.


1981: Núm.: 4


Portada