Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Subscriure-us

Empleneu aquest formulari per a registrar-vos en aquesta revista.

Feu clic aquí si no heu fet el registre en aquesta revista ni en cap altra revista d’aquest lloc.

Perfil

Introduïu el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya per a registrar-vos en aquesta revista.

: Rebreu una notificació per correu electrònic quan es publiqui un número de la revista.
: Podreu trametre articles a la revista.
Esteu disposat/ada a fer revisions com a persona experta dels articles rebuts per la revista.


* Camp obligatori.

Declaració de privacitat

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades per al vostre registre a RACO, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades i que en cap cas s'utilitzaran amb altra finalitat.

Igualment us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-vos per escrit a raco@csuc.cat o al fax 93 2056979.