Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Alomar Canyelles, Guillem

 • 1989: Vol.: 33 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Aportació a la flora orquidiòfila de les Illes Balears
  Resum    PDF
 • 1989: Vol.: 33 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Primeres observacions de la papallona tigre (Danaus chrysippus L.) a les Illes Balears
  Resum    PDF
 • 1991: Vol.: 34 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Noves aportacions al coneixement de la distribució del Ferreret Alytes muletensis (Sanchiz i Adrover, 1977) a l'illa de Mallorca
  Resum    PDF
 • 1992: Vol.: 35 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Notes florístiques de les Illes Balears (IV)
  Resum    PDF
 • 1995: Vol.: 38 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Notes florístiques de les Illes Balears (VI)
  Resum    PDF
 • 2000: Vol.: 43 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Alguns Pteridòfits interessants dels camps marjats de la serra de Tramuntana (Mallorca). Some interesting Pteridophytes on stonewallls terraces of serra de Tramuntana, Mallorca Island
  Resum    PDF
 • 2003: Vol.: 46 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Notes florístiques de les Illes Balears (XVI). Floristic records from the Balearic Islands (XVI)
  Resum    PDF
 • 2004: Vol.: 47 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Mapa de vegetació del Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca). Vegetation map of the Península de Llevant Natural Park (Mallorca)
  Resum    PDF
 • 2006: Vol.: 49 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Sobre la presència de Sphodromantis viridis (Forskal, 1775) (Dictyoptera, Mantoidea) a Mallorca. Presence of Sphodromantis viridis (Forskal, 1775) (Dictyoptera, Mantoidea) in Mallorca
  Resum    PDF
 • 1988: Vol.: 32 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Notas florísticas de las Islas Baleares (III)
  Resum    PDF
 • 1986: Vol.: 30 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Notes florístiques baleàriques. 2
  Resum    PDF