Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vol. 59 (2016)

Articles

Caracterització histològica i genètica de Perkinsus mediterraneus de les Illes Balears a diferents espècies de mol·luscs bivalves (p. 9-33)
José Mª Valencia, Marta Bassitta, Antònia Picornell, Cori Ramon, José Aurelio Castro
PDF
 
Una nova població de Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Discidae) a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) (p. 35-38)
Jacint Altimiras, Eva Casassas, Josep Quintana
PDF
 
Tàxons inèdits o poc coneguts per al Pleistocè superior litoral de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental) i consideracions sobre alguns jaciments (p. 39-67)
Josep Juárez, Rafel Matamales-Andreu
PDF
 
Blocs amb origen tsunamític a les costes rocoses del Nord-est de Mallorca (Illes Balears) (p. 69-88)
Francesc Xavier Roig-Munar, José Ángel Martín-Prieto, Antonio Rodríguez-Perea, Joan Manel Vilaplana, Bernadí Gelabert
PDF
 
Notícies històriques sobre el comerç de les plomes a les Illes Balears entre els segles XIV-XVI (p. 89-103)
Ramon Rosselló, Jaume Bover
PDF
 
Nota històrica sobre uns ous d’estruç (Ovum struthionis) a Mallorca (segles XIV-XV) (p. 105-109)
Jaume Bover
PDF
 
Notes històriques sobre l'extermini dels animals nocius a Mallorca (p. 111-127)
Ramon Rosselló, Jaume Bover
PDF
 
Anàlisi diacrònica (1956-2010) de la fletxa litoral de El Rompido (Huelva) a través de SIG: afecció antròpica en la seva evolució morfosedimentària (p. 129-145)
Cristian Mestre-Runge, Javier Pieras-Sagardoy, Rafel Rosselló-Melis
 
Dipòsits d’interferència eòlic-al· luvial al Pleistocè superior de les Illes Balears (Mallorca i Menorca, Mediterrània occidental): sedimentologia i implicacions paleoambientals (p. 147-185)
Francesc Pomar, Joan J. Fornós, Lluís Gómez Pujol, Laura Del Valle
PDF
 
Provenance study of the limestone used in the cremation rite: the case of Cova de sa Prior (Binigaus, Menorca) (p. 187-201)
Laurent Fontaine, Roald Hayen,, Mark Van Strydonck, Guy De Mulder, Montserrat Anglada Fontestad
PDF
 
Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (p. 203-211)
Nick J. Riddiford, Andrew D. Liston
PDF