Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Bibliografia cinegètica mallorquina: una visió des de la Geografia

Antoni Barceló

Resum


L’article fa una recopilació dels títols publicats amb relació directa a
l’activitat cinegètica a Mallorca. S'han identificat i analitzat més de 250
títols localitzats a llibres, articles i comunicacions. Aquest corpus
bibliogràfic es classifica des de l’òptica geogràfica. Així mateix, es
descriuen les aportacions dels autors més prolífics i les obres fonamentals.
S’observa com la majoria de treballs es centren sovint en aspectes
tradicionals i etnològics de l'activitat cinegètica, encara que també
existeixen algunes aportacions sobre temàtiques específiques i sobre la
visió global de la caça a Mallorca. L’anàlisi bibliomètrica posa de relleu
que l'etapa amb major producció en quan a publicacions coincideix amb un
impuls administratiu a la caça.

Text complet: PDF