Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Jeroni Pujades: cronista i literat per evadir-se d’una praxi del dret poc estimulant?

Josep Capdeferro i Pla

Resum


La documentació localitzada en diversos arxius de Barcelona, Girona i Castelló d’Empúries sobre la praxi de Jeroni Pujades com a advocat o com a assessor jurisdiccional en diverses institucions i cúries és prou abundant. I, sobretot, és il·lustrativa d’una quotidianitat sovint poc estimulant i de subsistència. Pujades se n’evadirà sempre que pugui per viure la seva realitat paral·lela, il·luminada amb històries, corresponsals, inscripcions lapidàries i numismàtiques, cròniques i dietaris.

Abstract

The documents located in the archives of Barcelona, Girona and Castelló d’Empúries about the praxi of Jeroni Pujades as a lawyer or as a judicial advisor in different institutions and curiae is plenty. And in particular it demonstrates how his work was often unattractive. Considering this, it is understandable that he prefered to spend his time reading epigraphical inscriptions, exchanging letters with people throughout Catalonia and writing his famous Chronicles and Dietaries.

Text complet: PDF