Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Pujades’ Dietari and the Forms of Urban Knowledge

James S. Amelang

Resum


Jeroni Pujades combinava l’activitat pública d’escriure història, el passatemps privat de dur un diari, i l’afició de recopilar documents i fonts històriques. Podem trobar altres figures de l’Edat Moderna fent el mateix, i també per les mateixes raons. És destacable, entre aquests, la voluntat de preservar i comentar notícies i altra informació coetània com una manera de participar en la política ciutadana, que comença per recopilar informació mentre es passeja i acaba amb l’escriptura de diverses formes d’història urbana.

Abstract

Jeroni Pujades wrote public history, kept a private diary, and in-between collected historical documents and sources. This brief essay sheds lightv on his activities by examining other early modern historian-diarists and their reasons for doing the same thing: preserving and commenting on news as a form of participating in civic politics that began with gathering information while walking, and ended with writing diverse forms of urban (and other) history.

Text complet: PDF