Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Jeroni Pujades: les inscripcions al servei de la pàtria

Marc Mayer i Olivé

Resum


La revisió d’anteriors treballs sobre Jeroni Pujades ens permet en aquesta ocasió determinar amb un major nivell de certesa els seus mètodes i els seus principis com a historiador. El patriotisme és una característica essencial de la seva obra que en el camp epigràfic resulta nogensmenys d’una gran fiabilitat per a una part important de les inscripcions de Catalunya conegudes en el segle xvii.

Abstract

The review of previous works about Jeroni Pujades allows us on this occasion to determine his methods and principles as a historian with a greater degree of certainty. Patriotism is an essential characteristic of his work that is nevertheless, in the epigraphic field, extremely reliable in regard to an important part of the inscriptions from Catalonia known in the 17th century.

Text complet: PDF