Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El projecte historiogràfic de Josep Antoni Llobet. La transició de la Il·lustració al Romanticisme en el si de l’Academia de Bones Lletres de Barcelona

Marc Domingo Gygax, Albert Cubeles i Bonet

Resum


J. A. Llobet i Vall-llosera va ser un membre molt actiu de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1835-1861). En un període de recerca històrica poc brillant a Catalunya, però clau per entendre l’evolució de la historiografia catalana, la seva memòria manuscrita Del modo de estudiar la historia aplicado a la de Cataluña aporta informació sobre un aspecte d’aquesta historiografia de la qual en tenim pocs testimonis: la reflexió sobre l’objecte i el mètode de la història en general i de Catalunya en particular.

Abstract

J. A. Llobet i Vall-llosera was a very active member of the Acadèmia de Bones Lletres of Barcelona (1835-1861). Although it was written in a period of lackluster historical inquiry in Catalonia, though an essential one for our understanding of the evolution of Catalan historiography, his unpublished manuscript Del modo de estudiar la historia aplicado a la de Cataluña provides insight into an aspect of 19th century Catalan historiography which we have little evidence of: a reflection upon the object and the method of History in general and of Catalan History in particular.

Text complet: PDF