Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2008

Consultes
Vint-i-cinc anys d'automatització de biblioteques a Catalunya = Veinticinco años de automatización de bibliotecas en Cataluña = Twenty-five years of library automation in Catalonia
Lluís M. Anglada i de Ferrer
54
Accés obert, autoarxiu, repositoris i declaració de Barcelona
Lluís M. Anglada i de Ferrer
33
L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior = El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior
Núria Balagué,
33
El paisatge dels dipòsits institucionals d'accés obert a Espanya
Remedios Melero Melero
32
Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca
Anna Rovira Fernández
31
Com podem aplicar les TIC a la biblioteca? Què podem fer amb pocs recursos i una mica d'imaginació?
Francesc Carnerero Gámiz, Àlex Yoldi, Javier Clavero Campos
29
L'accés al material bibliotecari a través del Google i d'altres llocs web
Janifer Gatenby
28
La web de la biblioteca com a aparador de la biblioteca física: anàlisi de les webs de les biblioteques públiques catalanes = La web de la biblioteca como escaparate de la biblioteca física: análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas
Amparo Frías Castillo, Magdalena Lorente Martínez
25
Passat, present i futur del Web 2.0 en serveis d'informació digital = Pasado, presente y futuro de la Web 2.0 en servicios de información digital
Jorge Serrano Cobos
24
Els plans municipals de biblioteques: contextualització i situació a Catalunya = Los planes municipales de bibliotecas: contextualización y situación en Cataluña
Ester Omella i Claparols, Jordi Permanyer i Bastardas, Lourdes Reyes i Camps
24
Fonaments ètics, polítics i econòmics del programari lliure = Fundamentos éticos, políticos y económicos del software libre
Richard Stallman
24
Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals
Cristóbal Urbano Salido, Miquel Térmens i Graells
23
Breu història de l'ètica de la informació = A brief history of information ethics
Thomas Froehlich
22
Panoràmica dels sistemes de gestió de biblioteques al segle XXI
Marina Salse i Rovira
22
Què és just?: models de preus a l'era electrònica = ¿Qué es justo?: modelos de precios en la era electrónica
Lluís M. Anglada i de Ferrer, Núria Comellas Gaya
21
Preparant l'evolució: cap a una arquitectura orientada als serveis
Erlend Gutteberg
21
Sistemes de gestió de continguts en la gestió del coneixement = Sistemas de gestión de contenidos en la gestión del conocimiento
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
20
Una visió futurista de la gestió del coneixement i de la informació
Susan McKnight
18
L'aplicació dels estudis de satisfacció d'usuaris a la biblioteca universitària: el cas de les universitats catalanes = La aplicación de los estudios de satisfacción de usuarios en la biblioteca universitaria: el caso de las universidades catalan
Carina Rey Martín
18
RDA i sistemes bibliotecaris
Gordon Dunsire
17
Les biblioteques universitàries i la gestió de la informació en l'entorn digital: diverses consideracions per a dipòsits digitals
Alicia López Medina, Luis Zorita Vicente
17
El web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: un disseny orientat a l'usuari
Carme Cantos Puig, Gemma García Giménez, Marina Losada Yáñez, Mercè Martínez Casado
16
Els blocs en el nou model educatiu universitari: possibilitats i iniciatives = Los blogs en el nuevo modelo educativo universitario: posibilidades e iniciativas
Miguel Ángel Marzal García-Quismondo, María Jesús Butera Fajardo
15
Publicació electrònica i dipòsits institucionals: ús de programari lliure
Ellen Røyneberg
15
"Nascuts per llegir": un projecte per promoure la lectura des del primer mes de vida
Meritxell Trullàs
15
Openbiblio: programari lliure d'automatització de biblioteques
Patricia Russo Gallo
15
Emmagatzematge distribuït i preservació digital: una panoràmica d'alternatives
José Manuel Castillo Pedrosa, Ferran Jorba García
14
Avaluació de la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques
Toni Feliu, Jordi Permanyer i Bastardas
14
Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública = Cincuenta ideas para sorprender desde la biblioteca pública
Carme Fenoll Clarabuch, Ciro Llueca Fonollosa
14
Un estranger m'ha revelat la meva estrangeria
Jordi Artigal Valls
14

«Els 30 articles més consultats al 2009 Els 30 articles més consultats al 2007 »