Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La construcció del coneixement sobre el verb en alumnes de 3r i 6è d’educació primària

Mariona Casas i Deseures

Abstract


Aquest article explora el coneixement declaratiu i els criteris de reconeixement de la categoria gramatical verb en alumnes de 3r i 6è d’educació primària. La hipòtesi de què parteix és que el verb és una de les nocions lingüístiques més complexes i, per tant, més controvertides com a objecte didàctic. Això fa que els alumnes topin amb dificultats a l’hora de construir aquesta noció. La recerca posa en relleu que mentre el criteri semàntic prima a l’hora de definir el verb, els procediments per reconèixer els verbs en frases o textos són morfològics, de manera que el saber declaratiu no esdevé útil com a estratègia per identificar aquesta categoria. Aquests resultats corroboren estudis anteriors sobre la manca de sistematització en la construcció dels conceptes gramaticals i confirmen la necessitat de replantejar l’ensenyament-aprenentatge del verb.

Full Text: PDF (Català)

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL)

ISSN 2013-6196
Legal Deposit Number (Spain) B. 23873-2013
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.