Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El tractament del mode verbal en els llibres de text

Carme Durán Rivas

Abstract


L’article analitza com es planteja l’ensenyament de la gramàtica en llibres de text de llengua castellana i llengua catalana de la secundària obligatòria i se centra en el tractament del mode verbal, un contingut gramatical de gran complexitat epistemològica. Els resultats d’aquesta anàlisi mostren algunes dades que permeten reflexionar sobre la distància que s’observa entre els llibres de text analitzats i el que prescriu el marc curricular, tant pel que fa a la necessitat de partir d’una reflexió sobre el sistema lingüístic que reverteixi en una millora de les competències discursives dels estudiants, com pel que fa a un tractament integrat de les llengües.

Full Text: PDF (Català)

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL)

ISSN 2013-6196
Legal Deposit Number (Spain) B. 23873-2013
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.