Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Los Vidal Quadras: familia y negocios, 1833-1871
Lluís Castañeda Peirón, Martín Rodrigo y Alharilla
666
La milicia urbana de Barcelona en los siglos XVI y XVII
Antonio Espino López
415
La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-1950
Joan Ganau Casas
401
Reaprovechamiento de materiales de construcción en la Barcelona gótica
Matilde Porcel Bedmar
291
Salarios y subsistencia de las trabajadoras y trabajadores de "La España Industrial", 1849-1868
Cristina Borderías
284
El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII
Philip Banks
256
Mites i llegendes
Agustí Alcoberro
213
Il Finanziamento del deficit pubblico nelle città dell'Italia centrosettentrionale, XIII-XV secolo
Maria Ginatempo
206
El crédito público en la ciudades alemanas, siglo XIV y XV
Nikolas Jaspert
203
Le crédit financier dans les villes de Flandre, XIVe-XVe siècles: typologie des crédirentiers, des créditeurs et des techniques de financement
Marc Boone
178
Bibliografia històrica de Barcelona. Publicacions dels anys 1993 i 1994
Maria del Mar Gabriel Tomàs
168
El Consell de Cent durant l'Edat Mitjana
Pere Ortí Gost
165
Els jueus i els Usatges de Barcelona
Gener Gonzalvo i Bou
157
Santa Maria del Mar i la historiografia del gòtic meridional
Joan Domenge i Mesquida
148
Ciutadans de Barcelona, ciutadans honrats i donzells en l'obra de Fontanella
Montserrat Bajet Royo
148
Barcelone à l'écoute des puissances industrielles: les relations de "La España Industrial" avec la France et l'Angleterre, 1847-1868
Gracia Dorel-Ferré
145
Bibliografia històrica de Barcelona. Publicacions dels anys 1991-1992
Josep M. Casals, Xavier Casals
143
La revista "Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad", 1960-1980
Agustina Fort i Fornas
141
La cultura hebrea a la Barcelona medieval
Eduard Feliu
130
La Jamància: el naixament de l'última bullanga popular (juny-agost de 1843)
Jordi Bou Ros
130
La indústria a l'Eixample de Barcelona: el sector de Sant Antoni, 1860-1874
Mercè Tatjer Mir
129
Educació i socialització a Barcelona als darrers segles medievals
Teresa Vinyoles i Vidal
127
La societat barcelonina en una època de canvis
Àngels Solà i Parera
125
Les revolucions, l'art i l'arquitectura antiga. Monuments i museus a Barcelona en època romàntica
Eduard Riu-Barrera
123
La participación de los notarios en las principales insttituciones políticas barcelonesas (siglos XIV-XV)
Jordi Günzberg i Moll
123
Cultura, arts i patrimoni en el romanticisme. Entre la recuperació del passat i el progrés tècnic
Pilar Vélez
120
Els espais i la seva funció: la vida a la ciutat
Teresa Vinyoles i Vidal
114
Arquitectura i arquitectes a la Barcelona del final del segle XVIII
Octavi Alexandre
111
Feudalisme i crèdit a l'Europa medieval
Juan Vicente García Marsilla
110
Comerç, finances i indústria en els inicis de la industrialització catalana
Carles Sudrià
110

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »