Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Aurora: papeles del Seminario María Zambrano ofereix el text complet de tots els seus articles.

Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

 

Política de seccions

Artículos

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier Bibliográfico

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Escritos autobiográficos

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Direcció, Consell de redacció i Consell assessor

Dirección: Carmen Revilla Guzmán (Universitat de Barcelona)

Consejo de redacción: Emilia Bea Pérez (Universitat de València), Antonio Castilla (Universitat de Barcelona), Sebastián Fenoy (Fundación María Zambrano), Helga Jorba (Universitat de Barcelona), Àngela Lorena Fuster, Laura Llevadot (Universitat de Barcelona), José Luis MoraGarcía (Universidad Autónoma de Madrid), Cristina Peretti (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Goretti Ramírez (Concordia University, Montreal), Rosa Rius (Universitat de Barcelona), Virginia Trueba (Universitat de Barcelona)

Consejo asesor: José Luis Abellán (Universidad Complutense y Fundación María Zambrano), Agustín Andreu (Universitat Politècnica de València y Fundación María Zambrano), Ana Bundgård (Aarhus University, Dinamarca), Pedro Cerezo (Universidad de Granada y Fundación María Zambrano), Antonio Garrido Moraga (Universidad de Málaga y Fundación María Zambrano), Elena Laurenzi (Università del Salento), Roberta de Monticelli (Università Vita-Salute San Raffaele, Milán), Jesús Moreno Sanz (Fundación María Zambrano), Miguel Morey (Universitat de Barcelona y Fundación María Zambrano), Maria João Neves (Universidade de Lisboa), Juan Fernando Ortega (Universidad de Málaga y Fundación María Zambrano), María Poumier Université Paris VIII), M. Teresa Russo (Università Roma Tre), Joaquín Verdú de Gregorio (Université de Genève)

Impresión: Gráficas Rey

Distribución: Edicions de la Universitat de Barcelona. Adolf Florensa, s/n. 08028 Barcelona. Tel.: 934 035 430. Fax: 934 035 531. comercial.edicions@ub.edu www.publicacions.ub.edu

Depósito Legal: B-17.126-1999

ISSN: 1575-5045

ISSN electrónico: 2014-9107

Edición: "Seminario María Zambrano" (Universitat de Barcelona) Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura. Facultad de Filosofía. Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, nº 6-8 08001 Barcelona Tel.: 934 037 898 / 934 037 912. Fax: 934 037 913. E-mail: crevilla@ub.edu